Szűcs Péter ev. a 2015. évi CCXI. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénynek valamint  a  21/2016. (VI. 9.)  a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletnek megfelelően a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Társaságunk a telefonos ügyfélszolgálat mellett az Ügyfelek részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja.


Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követő harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz.


A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

Felügyeleti szerv:
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.
Honlap: ​http://www.komarom.katasztrofavedelem.hu

A kéményseprő-ipari szolgáltató a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.
 
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a
másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/komarom-esztergom-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/bekelteto-testulet-16938