A kéményseprő iparággal kapcsolatos jogszabályok listája:


a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Kormányrendelet


a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásnak szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet


253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről


54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról


11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról